Quay về cổng thông tin
Vị trí địa lý
 Bản in     Gởi bài viết  
Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 
 Bình Phước là tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ, phía Đông giáp 3 tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai; phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia với chiều dài đường biên giới là 240km; phía Bắc giáp tỉnh Krachê và Mundukini (Campuchia), phía Nam giáp tỉnh Bình Dương.
 Bình Phước là tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ, phía Đông giáp 3 tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai; phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia với chiều dài đường biên giới là 240km; phía Bắc giáp tỉnh Krachê và Mundukini (Campuchia), phía Nam giáp tỉnh Bình Dương.

Bình Phước có tổng diện tích tự nhiên là 6.854km2.Trong đó trên ½ diện tích là đất đỏ Bazan. Dân số hơn 800.000 người, mật độ dân số trung bình là 88 người/km2. Có 41 dân tộc anh em trên cả nước sinh sống tại Bình Phước. Ngoài dân tộc Kinh, các dân tộc khác chiếm 18% dân số toàn tỉnh. Trong số này, dân tộc S’tiêng chiếm tới 55%, phần còn lại là các dân tộc: Nùng, Kh’mer, M’nông…

[Trở về]
Du lịch bình phước
Bản đồ bình phước