Quay về cổng thông tin
Thành đất cổ Lộc Ninh
 Bản in     Gởi bài viết  
Thành đất cổ hình tròn Lộc Ninh 
Thành đất cổ hình tròn Lộc Ninh

Đất Bình Phước ngày nay từng là địa bàn sinh sống của con người từ thuở xa xưa, các di chỉ khảo cổ khai quật được đã minh chứng bề dầy lịch sử của Bình Phước. Các nhà khảo cổ học đã thu thập được ở Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long, những hiện vật bằng đá và gốm và những rìu đá mài nhẵn 4 mặt mà các nhà khảo cổ gọi là “rìu tứ diện” loại rìu này được phân bố ở nhiều nơi trên đất nước ta và các nước Đông Nam Á có niên đại cách ngày nay hơn 2.000 năm.


Bản đồ phân bố các di tích khảo cổ học thành đất hình tròn trên địa bàn tỉnh Bình Phước (ảnh do TS. Nguyễn Trung Đỗ cung cấp)

Thành đất cổ: “Thành tròn” phát hiện ở Bình Long, Lộc Ninh và Phước Long chứng minh những khu vực cư trú và phòng thủ của cư dân cổ xưa. Tại các thành đất hình tròn này, các tầng văn hóa hiện diện sau các đợt thám sát của đoàn nghiên cứu khảo cổ minh chứng sự có mặt của những tộc người cổ trên đất Bình Phước từ thời rất xa xưa.

Cấu tạo điểm di tích Lộc Tấn 2 gồm: 2 vòng thành được đắp cao chạy song song, ở giữa 2 vòng thành là hào sâu, điểm di tích này đã bị trồng cao su (ảnh do TS. Nguyễn Trung Đỗ cung cấp)

Đến với Bình Phước, về với tiếng vọng ngàn xưa du khách chắc sẽ thỏa mãn nhu cầu được khám phá của mình.

[Trở về]
Du lịch bình phước
Bản đồ bình phước