Quay về cổng thông tin
Nhà giao tế Lộc Ninh
 Bản in     Gởi bài viết  
Nhà Giao tế Lộc Ninh 
Nhà giao tế Lộc Ninh được xây dựng vào năm 1973 trước đây nơi này là trụ sở của đồn điền Cao su Lộc Ninh (Công ty Xê Xô).

Trong thời gian chiến tranh, ngôi nhà này hư hoại rất nhiều. Vào năm 1973 theo thiết kế của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát ngôi nhà được xây dựng lại trên nền móng cũ, để đáp ứng kịp thời nhu cầu đấu tranh của cách mạng miền Nam trên mặt trận ngoại giao.

Đây là địa điểm được sử dụng làm trụ sở để tiếp khách quốc tế, hội họp. Hiện nay, nhà giao tế nằm ngay trung tâm thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, cách thị xã Đồng Xoài 90 km. Tại đây còn có nhà bảo tàng tỉnh nơi lưu giữ hiện vật gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của các dân tộc

[Trở về]
Du lịch bình phước
Bản đồ bình phước