Quay về cổng thông tin
Căn cứ lực lượng vũ trang
 Bản in     Gởi bài viết  
Căn cứ Quân uỷ-Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam 
Với diện tích 1.600 ha, Khu căn cứ Quân ủy - Bộ tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam nằm trong khu vực ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, là một căn cứ nằm trong quần thể căn cứ các cơ quan lãnh đạo đầu não cách mạng miền Nam. Đồng thời nơi đây năm 1975 còn là nơi thành lập bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Bếp Hoàng Cầm

Nhà giao tế

Khu căn cứ được sửa chữa lại và khánh thành vào ngày 20/04/1995 gồm nhà trưng bày, nhà làm việc của thượng tướng Trần Văn Trà – Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam, phó tư lệnh, kiêm tham mưu trưởng Lê Đức Anh, phó tư lệnh Nguyễn Thị Định, bên cạnh đó là hội trường dưới lòng đất đã trở thành điểm tham quan chiến trường xưa của du khách trong và ngoài nước.

[Trở về]
Du lịch bình phước
Bản đồ bình phước