Quay về cổng thông tin
Bia Tưởng niệm
 Bản in     Gởi bài viết  
Bia tưởng niệm nhà tù Bà Rá 
Thời Pháp thuộc đây là một trong những nơi rừng sâu nước độc, những ai được đưa đến đây rất khó tìm được đường về vì bên cạnh sự giám sát của cai ngục thì nơi này còn có nhiều thú dữ.Thực dân Pháp xây dựng nhà tù ở đây để giam cầm các chiến sĩ cộng sản Việt Nam (trong đó có bà Nguyễn Thị Định) và các tội phạm. Hiện nay, nhà tù Bà Rá khi xưa chỉ còn lại đấu tích nền móng và bia tưởng niệm ở xã Sơn Giang, huyện Phước Long.

Khu vực bia tưởng niệm

[Trở về]
Du lịch bình phước
Bản đồ bình phước